شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری آسمان آبی روژانو

ثبت درخواست بلیط

ثبت درخواست بلیط

بستن

مبــــــدا

مقصـــد

تاریخ رفت

تاریخ برگشت

Domestic
International

(مسافر سالمند (بالای 65 سال

+ -

(مسافر نوزاد (تا یک سال

+ -

(مسافر خرد سال (یک سال تا 17 سال

+ -

(مسافر بالغ (18 سال تا 65 سال

+ -
Round Trip
One way

نام و نام خانوادگی

توضیحات

Business
First
Economy

(شماره تماس (تلفن همراه

پست الکترونیک

آیا مایل به دریافت پیشنهادات از طرف آژانس هستید؟
تورهای خارجی -

تورهای خارجی

دور اروپا

آفر 5 روزه پاریس ویژه بهار 1397 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/07/31

تعداد شب ها : 4

کد تور : EUBR601

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 690 یورو

جزییات بیشتر

آفر 5 روزه بارسلون ویژه بهار 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/08/31

تعداد شب ها : 4

کد تور : EUBR595

شروع قیمت از : 16,900,000 ریال + 690 یورو

جزییات بیشتر

آفر 8 روزه فرانسه ویژه بهار 1397 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/08/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR602

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 990 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روزه بارسلون ویژه بهار 1397 ایرلاین:ماهان

تاریخ اعتبار پکیج :2018/08/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR25

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 890 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روزه یونان و ایتالیا ویژه بهار 1397 ایرلاین:ترکیش/آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/08/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR08

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 1190 یورو

جزییات بیشتر

تور 7 روزه سوئیس ویژه بهار 1397 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/08/31

تعداد شب ها : 5

کد تور : EUBR699

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 1290 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روزه سوئیس ویژه بهار 1397 ایرلاین:ترکیش/آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/08/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR999

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 1390 یورو

جزییات بیشتر

تور 11 روزه دور اسپانیا ویژه بهار 1397 ایرلاین:ترکیش/آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/08/19

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUBR158

شروع قیمت از : 25,900,000 ریال + 1390 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روز ایتالیا ویژه بهار 1397 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/08/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR03

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 1890 یورو

جزییات بیشتر

تور 7 روزه اسپانیا، فرانسه ویژه بهار 1397 ایرلاین:ترکیش/آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/08/31

تعداد شب ها : 6

کد تور : EUBR116

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 1290 یورو

جزییات بیشتر

آفر 7 روزه ایتالیا و اسپانیا ویژه بهار 1397 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/08/31

تعداد شب ها : 6

کد تور : EUBR140

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 1490 یورو

جزییات بیشتر

تور 10 روزه اسپانیا و پرتغال بهار 1397 ایرلاین:ترکیش/آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/08/31

تعداد شب ها : 9

کد تور : EUBR15

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 1590 یورو

جزییات بیشتر

تور 12 روزه دوره ایتالیا وفرانسه بهار 1397 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/08/31

تعداد شب ها : 11

کد تور : EUBR137

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 2390 یورو

جزییات بیشتر

تور 9 روزه سوئیس، فرانسه ویژه بهار 1397 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/08/31

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUBR159

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 1890 یورو

جزییات بیشتر

تور 9 روزه فرانسه و اتریش ویژه بهار 1397 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/07/31

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUBR606

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 1990 یورو

جزییات بیشتر

تور 10 روزه فرانسه و هلند ویژه بهار 1397 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/06/31

تعداد شب ها : 9

کد تور : EUBR603

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 1990 یورو

جزییات بیشتر

تور 10 روزه اسپانیا و فرانسه ویژه بهار 1397 ایرلاین:ترکیش/آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/08/31

تعداد شب ها : 9

کد تور : EUBR604

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 1990 یورو

جزییات بیشتر

تور 9 روزه فرانسه و ایتالیا ویژه بهار 1397 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/07/31

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUBR605

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 1990 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روزه فرانسه ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUAP126

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 1390 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روزه بارسلون و مادرید ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUAP099

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 1290 یورو

جزییات بیشتر

تور 24 روزه فرانسه، آلمان، اتریش، ایتالیا، یونان، ترکیه ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 23

کد تور : EUAP26

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 3290 یورو

جزییات بیشتر

تور 10 روزه ایتالیا، اسپانیا ویژه تابستان 1397 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 9

کد تور : EUAP139

شروع قیمت از : 39,900,000 ریال + 2790 یورو

جزییات بیشتر

تور 15 روزه دور اسپانیا و پرتغال ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 14

کد تور : EUAP129

شروع قیمت از : 39,900,000 ریال + 2790 یورو

جزییات بیشتر

تور 14 روزه دور سوئیس و آلمان ویژه تابستان 1397 ایرلاین:لوفت هنزا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 13

کد تور : EUAP125

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 3190 یورو

جزییات بیشتر

تور 27 روزه فرانسه، اسپانیا، سوئیس، آلمان، ایتالیا ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 19

کد تور : EUAP09

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 4990 یورو

جزییات بیشتر

تور 12 روزه سوئیس، آلمان و اتریش ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 11

کد تور : EUAP132

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 2790 یورو

جزییات بیشتر

تور 29 روزه، فرانسه، ایتالیا، اتریش، چک، آلمان، دانمارک، هلند ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 28

کد تور : EUAP11

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 4390 یورو

جزییات بیشتر

تور 9 روزه سوئیس و اسپانیا ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUAP326

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 2290 یورو

جزییات بیشتر
اطلاعات مفیداطلاعات تماسارسال درخواست

لطفا در هنگام تماس شماره سفارش خود را همراه داشته باشید تا همکاران ما بتوانند خدمات مناسبی ارائه دهند.

Call us 24 hours a day,
7 days a week
98-21-26650906
درساعات اداری
0910-1063727
درساعات غیراداری

خدمات مورد نیاز خود را می توانید از طریق این فرم با ما در میان بگذارید همکاران ما حداکثر 48 ساعته به شما پاسخ می دهند

ویزا ترانسفر بیمه سوال

ورود اعضای باشگاه مشتریان

عضو باشگاه سرویس دهنده
X تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامی ايران است