شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری آسمان آبی روژانو

ثبت درخواست بلیط

ثبت درخواست بلیط

بستن

مبــــــدا

مقصـــد

تاریخ رفت

تاریخ برگشت

Domestic
International

(مسافر سالمند (بالای 65 سال

+ -

(مسافر نوزاد (تا یک سال

+ -

(مسافر خرد سال (یک سال تا 17 سال

+ -

(مسافر بالغ (18 سال تا 65 سال

+ -
Round Trip
One way

نام و نام خانوادگی

توضیحات

Business
First
Economy

(شماره تماس (تلفن همراه

پست الکترونیک

آیا مایل به دریافت پیشنهادات از طرف آژانس هستید؟
تورهای خارجی - دور اروپا

آفر استثنایی 6 روزه سوئیس ویژه پاییز و زمستان 1396 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/30

تعداد شب ها : 5

کد تور : EUAP111

شروع قیمت از : 68,900,000 ریال

جزییات بیشتر

آفر 7 روزه سوئیس ویژه پاییز 96 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/11/31

تعداد شب ها : 6

کد تور : EUBR205

شروع قیمت از : 79,900,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 8 روزه فرانسه ویژه پاییز 96 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR158

شروع قیمت از : 69,900,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 8 روزه پاریس ویژه زمستان 1396 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/30

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR01

شروع قیمت از : 82,900,000 ریال

جزییات بیشتر

تور مجارستان، ایتالیا ویژه پاییز 96 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/31

تعداد شب ها : 6

کد تور : EUBR199

شروع قیمت از : 68,000,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 7 روزه مجارستان، اسپانیا ویژه پاییز 96 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/31

تعداد شب ها : 6

کد تور : EUBR201

شروع قیمت از : 79,900,000 ریال

جزییات بیشتر

تور مجارستان، فرانسه ویژه پاییز 96 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/31

تعداد شب ها : 6

کد تور : EUBR200

شروع قیمت از : 79,900,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 8 روزه بارسلون و مادرید ویژه زمستان 1396 ایرلاین:ماهان ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/30

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUAP229

شروع قیمت از : 79,900,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 8 روزه سوئیس و اتریش ویژه پاییز 1396 ایرلاین:آسترین

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/20

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR256

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 1490 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روزه بارسلون ویژه پاییز و زمستان 1396 ایرلاین:ماهان

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/30

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR25

شروع قیمت از : 69,900,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 10 روزه مجارستان، اتریش و فرانسه ویژه پاییز 1396 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/19

تعداد شب ها : 9

کد تور : EUBR130

شروع قیمت از : 105,000,000 ریال

جزییات بیشتر

آفر تور 8 روزه اسپانیا و ایتالیا ویژه پاییز 1396 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR129

شروع قیمت از : 20,000,000 ریال + 1490 یورو

جزییات بیشتر

تور 9 روزه ایتالیا، فرانسه ویژه پاییز و زمستان 1396 ایرلاین:آلیتالیا/ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/30

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUBR07

شروع قیمت از : 22,900,000 ریال + 1990 یورو

جزییات بیشتر

تور 7 روزه فرانسه، هلند، ویژه زمستان 1396 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/01

تعداد شب ها : 6

کد تور : EUAP14

شروع قیمت از : 89,000,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 8 روزه سوئیس، فرانسه ویژه پاییز 1396 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/01

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR203

شروع قیمت از : 20,000,000 ریال + 1490 یورو

جزییات بیشتر

تور 9 روزه اسپانیا، فرانسه ویژه پاییز و زمستان 1396 ایرلاین:ماهان ایر/آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/06

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUBR115

شروع قیمت از : 22,900,000 ریال + 1990 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روزه سوئیس و هلند ویژه پاییز 1396 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/30

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR15

شروع قیمت از : 23,900,000 ریال + 1890 یورو

جزییات بیشتر

تور 10 روزه مجارستان - اسلواكي - اتريش- چك ویژه زمستان 1396 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/19

تعداد شب ها : 9

کد تور : EUAP222

شروع قیمت از : 95,000,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 9 روزه یونان، اسپانیا ویژه زمستان 1396 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/12

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUAP08

شروع قیمت از : 97,000,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 8 روزه اسپانیا, پرتغال ویژه پاییز و زمستان 1396 ایرلاین:ماهان ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/30

تعداد شب ها : 7

کد تور : BREU017

شروع قیمت از : 24,900,000 ریال + 1990 یورو

جزییات بیشتر

تور 9 روزه اسپانیا، سوئیس ویژه پاییز 1396 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/30

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUBR99

شروع قیمت از : 23,000,000 ریال + 1890 یورو

جزییات بیشتر

تور 10 روزه ایتالیا ویژه پاییز 1396 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/10/30

تعداد شب ها : 9

کد تور : EUBR45

شروع قیمت از : 23,900,000 ریال + 2090 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روز ایتالیا ویژه پاییز 1396 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/30

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR03

شروع قیمت از : 24,900,000 ریال + 1990 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روزه سوئیس ویژه پاییز 1396 ایرلاین:آلیتالیا یا ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/30

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR04

شروع قیمت از : 23,900,000 ریال + 1990 یورو

جزییات بیشتر

تور 11 روزه فرانسه، اسپانیا، ایتالیا ویژه پاییز و زمستان 1396 ایرلاین:آلیتالیا/ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/30

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUBR20

شروع قیمت از : 23,900,000 ریال + 2490 یورو

جزییات بیشتر

تور 11 روزه سوئیس، اتریش و آلمان ویژه پاییز 1396 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/30

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUBR12

شروع قیمت از : 23,900,000 ریال + 2390 یورو

جزییات بیشتر

تور 11 روزه سوئیس، ایتالیا، فرانسه پاییز 1396 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/01

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUBR18

شروع قیمت از : 23,900,000 ریال + 2290 یورو

جزییات بیشتر

تور دور 12 روزه ایتالیا و فرانسه ویژه پاییز و زمستان 1396 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/30

تعداد شب ها : 11

کد تور : EUBR16

شروع قیمت از : 23,900,000 ریال + 2390 یورو

جزییات بیشتر

تور 11 روزه اسپانیا، فرانسه ویژه پاییز 1396 ایرلاین:ماهان ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/26

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUBR09

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 2290 یورو

جزییات بیشتر

تور 14 روزه دور سوئیس و آلمان ویژه پاییز 1396 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/30

تعداد شب ها : 13

کد تور : EUAP120

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 2790 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روزه جزایر قناری و بارسلون ویژه زمستان 1396 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/30

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR52

شروع قیمت از : 24,900,000 ریال + 2190 یورو

جزییات بیشتر

تور 11 روزه فرانسه و آلمان ویژه زمستان 1396 ایرلاین:ماهان ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/01

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUAP4

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 2290 یورو

جزییات بیشتر

تور 16 روزه یونان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا ویژه پاییز 1396 ایرلاین:ایژین

تاریخ اعتبار پکیج :2017/12/30

تعداد شب ها : 15

کد تور : EUAP111

شروع قیمت از : 26,900,000 ریال + 2690 یورو

جزییات بیشتر
اطلاعات مفیداطلاعات تماسارسال درخواست

لطفا در هنگام تماس شماره سفارش خود را همراه داشته باشید تا همکاران ما بتوانند خدمات مناسبی ارائه دهند.

Call us 24 hours a day,
7 days a week
98-21-26650906
درساعات اداری
0910-1063727
درساعات غیراداری

خدمات مورد نیاز خود را می توانید از طریق این فرم با ما در میان بگذارید همکاران ما حداکثر 48 ساعته به شما پاسخ می دهند

ویزا ترانسفر بیمه سوال

ورود اعضای باشگاه مشتریان

عضو باشگاه سرویس دهنده
X تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامی ايران است