شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری آسمان آبی روژانو

ثبت درخواست بلیط

ثبت درخواست بلیط

بستن

مبــــــدا

مقصـــد

تاریخ رفت

تاریخ برگشت

Domestic
International

(مسافر سالمند (بالای 65 سال

+ -

(مسافر نوزاد (تا یک سال

+ -

(مسافر خرد سال (یک سال تا 17 سال

+ -

(مسافر بالغ (18 سال تا 65 سال

+ -
Round Trip
One way

نام و نام خانوادگی

توضیحات

Business
First
Economy

(شماره تماس (تلفن همراه

پست الکترونیک

آیا مایل به دریافت پیشنهادات از طرف آژانس هستید؟
تورهای خارجی - دور اروپا

تور 8 روزه پاریس ویژه تابستان 1396 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/08/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR129

شروع قیمت از : 89,900,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 9 روزه مجارستان، اتریش و چک ویژه بهار 1396 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/09/19

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUBR130

شروع قیمت از : -

جزییات بیشتر

تور 8 روزه پاریس ویژه بهار 1396 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/05/30

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR01

شروع قیمت از : 72,900,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 8 روزه سوئیس ویژه بهار 1396 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/06/30

تعداد شب ها : 9

کد تور : EUBR04

شروع قیمت از : 89,000,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 8 روزه بارسلون و مادرید ویژه بهار 1396 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/08/30

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUBR05

شروع قیمت از : 69,900,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 7 روزه ایتالیا ویژه بهار 1396 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2019/07/19

تعداد شب ها : 6

کد تور : EUSD01

شروع قیمت از : 92,000,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 24 روزه فرانسه، آلمان، اتریش، ایتالیا، یونان، ترکیه ویژه نوروز 1396 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2017/06/30

تعداد شب ها : 23

کد تور : EUAP26

شروع قیمت از : 169,000,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 10 روزه ایتالیا ویژه بهار 1396 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/06/30

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR45

شروع قیمت از : 115,000,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 10 روزه فرانسه و هلند ویژه بهار 1396 ایرلاین:پرواز ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/06/30

تعداد شب ها : 9

کد تور : EUBR09

شروع قیمت از : 107,900,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 9 روزه بارسلون , پاریس ویژه بهار 1396 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/06/30

تعداد شب ها : 8

کد تور : BREU017

شروع قیمت از : 99,900,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 11 روزه دور اسپانیا ویژه بهار 1396 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/06/30

تعداد شب ها : 12

کد تور : EUBR05

شروع قیمت از : 109,900,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 10 روزه فرانسه و اسپانیا ویژه نوروز 1396 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/05/26

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUBR09

شروع قیمت از : 109,000,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 13 روزه ایتالیا و فرانسه ویژه بهار 1396 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/06/30

تعداد شب ها : 13

کد تور : EUBR13

شروع قیمت از : 131,000,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 11 روزه فرانسه، اسپانیا، ایتالیا ویژه بهار1396 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/06/30

تعداد شب ها : 11

کد تور : EUBR20

شروع قیمت از : 137,000,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 10 روزه اسپانیا و پرتغال بهار 1396 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2017/07/30

تعداد شب ها : 12

کد تور : EUBR15

شروع قیمت از : 89,000,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 13 روزه صربستان، کرواسی ویژه بهار 1396 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2017/06/01

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUAP11

شروع قیمت از : 115,000,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 9 روزه رم + آتن ویژه بهار 1396 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/07/30

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUBR121

شروع قیمت از : 93,900,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 10 روزه پاریس + آتن ویژه بهار 1396 ایرلاین:ایژین

تاریخ اعتبار پکیج :2017/08/30

تعداد شب ها : 9

کد تور : EUBR122

شروع قیمت از : 93,900,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 11 روزه فرانسه و آلمان ویژه بهار 1396 ایرلاین:ماهان ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/06/01

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUAP4

شروع قیمت از : 11,700,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 7 روزه بارسلون و نیس ویژه بهار 1396 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/07/30

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUBR99

شروع قیمت از : 73,900,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 11 روزه سوئیس و آلمان ویژه بهار 1396 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2017/08/30

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUBR120

شروع قیمت از : 105,000,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 13 روزه فرانسه، سوئیس، ایتالیا بهار 1396 ایرلاین:پرواز ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/05/01

تعداد شب ها : 12

کد تور : EUBR18

شروع قیمت از : 119,900,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 9 روزه فرانسه، ایتالیا ویژه بهار 1396 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/06/30

تعداد شب ها : 9

کد تور : EUBR07

شروع قیمت از : 97,500,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 15 روزه سوئیس، اتریش و آلمان ویژه بهار 1396 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2017/05/30

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUBR12

شروع قیمت از : 130,000,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 14 روزه دور ایتالیا، سوئیس ویژه بهار 1396 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2017/06/21

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUAP152

شروع قیمت از : 155,000,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 20 روزه دور اروپا ویژه پاییز 1395 ایرلاین:پرواز ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2017/07/21

تعداد شب ها : 19

کد تور : EUAP 02

شروع قیمت از : 149,900,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 9 روزه فرانسه، سوئد ویژه بهار 1396 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/07/12

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUAP08

شروع قیمت از : 109,000,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 15 روزه فنلاند، سوئد، نروژ، دانمارک ویژه حرکت 25 مرداد 1395 ایرلاین:ترکیش ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2017/06/19

تعداد شب ها : 14

کد تور : EUAP10

شروع قیمت از : 185,000,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 14 روزه اسپانیا، مراکش ویژه بهار 1396 ایرلاین:پرواز ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2017/07/21

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUBR 04

شروع قیمت از : 185,000,000 ریال

جزییات بیشتر
اطلاعات مفیداطلاعات تماسارسال درخواست

لطفا در هنگام تماس شماره سفارش خود را همراه داشته باشید تا همکاران ما بتوانند خدمات مناسبی ارائه دهند.

Call us 24 hours a day,
7 days a week
98-21-26650906
درساعات اداری
0910-1063727
درساعات غیراداری

خدمات مورد نیاز خود را می توانید از طریق این فرم با ما در میان بگذارید همکاران ما حداکثر 48 ساعته به شما پاسخ می دهند

ویزا ترانسفر بیمه سوال

ورود اعضای باشگاه مشتریان

عضو باشگاه سرویس دهنده
X تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامی ايران است