شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری آسمان آبی روژانو

ثبت درخواست بلیط

ثبت درخواست بلیط

بستن

مبــــــدا

مقصـــد

تاریخ رفت

تاریخ برگشت

Domestic
International

(مسافر سالمند (بالای 65 سال

+ -

(مسافر نوزاد (تا یک سال

+ -

(مسافر خرد سال (یک سال تا 17 سال

+ -

(مسافر بالغ (18 سال تا 65 سال

+ -
Round Trip
One way

نام و نام خانوادگی

توضیحات

Business
First
Economy

(شماره تماس (تلفن همراه

پست الکترونیک

آیا مایل به دریافت پیشنهادات از طرف آژانس هستید؟
تورهای خارجی -

تورهای خارجی

دور اروپا

تور 5 روزه پاریس ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 4

کد تور : EUBR601

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 1090 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روزه فرانسه ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR602

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 1590 یورو

جزییات بیشتر

آفر 6 روزه یونان ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 5

کد تور : EUBR215

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 1190 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روزه بارسلون و مادرید ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR222

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 1490 یورو

جزییات بیشتر

آفر 7 روزه سوئیس ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 6

کد تور : EUBR699

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 1490 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روز ایتالیا ویژه تابستان 1397 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR03

شروع قیمت از : 19,900,000 ریال + 1690 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روزه سوئیس ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ترکیش/آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUBR999

شروع قیمت از : 36,900,000 ریال + 1990 یورو

جزییات بیشتر

تور 9 روزه فرانسه و ایتالیا ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUBR605

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 1990 یورو

جزییات بیشتر

تور 9 روزه فرانسه، اسپانیا ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ماهان ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUBR115

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 2090 یورو

جزییات بیشتر

تور 9 روزه فرانسه و سوئد ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUEA15

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 2190 یورو

جزییات بیشتر

تور 9 روزه فرانسه و آلمان ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUEA95

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 2190 یورو

جزییات بیشتر

تور 7 روزه فرانسه، هلند، ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 6

کد تور : EUAP14

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 1690 یورو

جزییات بیشتر

تور 10 روزه فرانسه و هلند ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 9

کد تور : EUBR603

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 2190 یورو

جزییات بیشتر

تور 12 روزه دور ایتالیا و فرانسه ویژه تابستان 1397 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 11

کد تور : EUBR16

شروع قیمت از : 39,000,000 ریال + 2990 یورو

جزییات بیشتر

تور 14 روزه دور ایتالیا ویژه تابستان 1397 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 13

کد تور : EUBR45

شروع قیمت از : 35,900,000 ریال + 2890 یورو

جزییات بیشتر

تور 13 روزه ایتالیا، اسپانیا ویژه تابستان 1397 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 12

کد تور : EUBR454

شروع قیمت از : 39,900,000 ریال + 2990 یورو

جزییات بیشتر

تور 11 روزه فرانسه و آلمان ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ماهان ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/01

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUAP4

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 2590 یورو

جزییات بیشتر

تور 14 روزه دور اسپانیا ویژه تابستان 1397 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 13

کد تور : AAR-196

شروع قیمت از : 36,900,000 ریال + 2490 یورو

جزییات بیشتر

تور 9 روزه اسپانیا و ایتالیا ویژه تابستان 1397 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUBR129

شروع قیمت از : 36,900,000 ریال + 2090 یورو

جزییات بیشتر

تور 10 روزه اسپانیا، فرانسه ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ماهان ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 9

کد تور : EUAP102

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 2390 یورو

جزییات بیشتر

تور 15 روزه دور اسپانیا و پرتغال ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 14

کد تور : EUAP129

شروع قیمت از : 39,900,000 ریال + 2790 یورو

جزییات بیشتر

تور 11 روزه اسپانیا، هلند و فرانسه بهار 1397 ایرلاین:ماهان ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUAP133

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 2790 یورو

جزییات بیشتر

تور 14 روزه اسپانیا و مراکش ویژه تابستان 1397 ایرلاین:قطر ایرویز

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/30

تعداد شب ها : 13

کد تور : EUAP10

شروع قیمت از : 39,900,000 ریال + 3590 یورو

جزییات بیشتر

تور 9 روزه سوئیس و اسپانیا ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUBR256

شروع قیمت از : 36,900,000 ریال + 2090 یورو

جزییات بیشتر

تور 14 روزه دور سوئیس و آلمان ویژه تابستان 1397 ایرلاین:لوفت هنزا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 13

کد تور : EUAP125

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 3190 یورو

جزییات بیشتر

تور 9 روزه سوئیس، فرانسه ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUBR159

شروع قیمت از : 36,900,000 ریال + 2190 یورو

جزییات بیشتر

تور 14 روزه دور سوئیس و آلمان ویژه تابستان 1396 ایرلاین:لوفت هنزا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 13

کد تور : EUAP120

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 3190 یورو

جزییات بیشتر

تور 14 روزه یونان، ایتالیا، اسپانیا ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 13

کد تور : EUBR301

شروع قیمت از : 39,900,000 ریال + 2590 یورو

جزییات بیشتر

تور 12 روزه یونان ویژه تابستان 1397 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 11

کد تور : EUBR199

شروع قیمت از : 39,900,000 ریال + 2790 یورو

جزییات بیشتر

تور 12 روزه سوئیس، آلمان و اتریش ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/30

تعداد شب ها : 11

کد تور : EUBR12

شروع قیمت از : 36,900,000 ریال + 2790 یورو

جزییات بیشتر

تور 13 روزه فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 12

کد تور : EUBR24

شروع قیمت از : 31,900,000 ریال + 3090 یورو

جزییات بیشتر

تور 17 روزه سوئیس، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 16

کد تور : EUBR326

شروع قیمت از : 39,900,000 ریال + 3390 یورو

جزییات بیشتر

تور 27 روزه فرانسه، اسپانیا، سوئیس، آلمان، ایتالیا ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 26

کد تور : EUAP09

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 4990 یورو

جزییات بیشتر

تور 29 روزه، فرانسه، ایتالیا، اتریش، چک، آلمان، دانمارک، هلند ویژه تابستان 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/12/31

تعداد شب ها : 28

کد تور : EUAP11

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 4390 یورو

جزییات بیشتر
اطلاعات مفیداطلاعات تماسارسال درخواست

لطفا در هنگام تماس شماره سفارش خود را همراه داشته باشید تا همکاران ما بتوانند خدمات مناسبی ارائه دهند.

Call us 24 hours a day,
7 days a week
98-21-26650906
درساعات اداری
0910-1063727
درساعات غیراداری

خدمات مورد نیاز خود را می توانید از طریق این فرم با ما در میان بگذارید همکاران ما حداکثر 48 ساعته به شما پاسخ می دهند

ویزا ترانسفر بیمه سوال

ورود اعضای باشگاه مشتریان

عضو باشگاه سرویس دهنده
X تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامی ايران است