شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری آسمان آبی روژانو

ثبت درخواست بلیط

ثبت درخواست بلیط

بستن

مبــــــدا

مقصـــد

تاریخ رفت

تاریخ برگشت

Domestic
International

(مسافر سالمند (بالای 65 سال

+ -

(مسافر نوزاد (تا یک سال

+ -

(مسافر خرد سال (یک سال تا 17 سال

+ -

(مسافر بالغ (18 سال تا 65 سال

+ -
Round Trip
One way

نام و نام خانوادگی

توضیحات

Business
First
Economy

(شماره تماس (تلفن همراه

پست الکترونیک

آیا مایل به دریافت پیشنهادات از طرف آژانس هستید؟
تورهای ویژه خارجی -

تورهای نوروزی خارجی

دور اروپا

تور 5 روزه یونان ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ایژین

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 4

کد تور : EUAP199

شروع قیمت از : 69,900,000 ریال

جزییات بیشتر

تور 8 روزه یونان ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ایژین

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/30

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUAP122

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 1990 یورو

جزییات بیشتر

تور 10 روزه یونان ویژه نوروز 1396 ایرلاین:ایژین

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 9

کد تور : EUBR301

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 1490 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روزه پاریس، دیزنی لند ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ماهان ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUMP01

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 1690 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روزه فرانسه ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ایران ایر/ماهان

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUAP126

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 1490 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روزه اسپانیا ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/05/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUAP110

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 1590 یورو

جزییات بیشتر

تور 9 روزه ایتالیا، فرانسه ویژه نوروز 1397 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/05/31

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUAP138

شروع قیمت از : 39,900,000 ریال + 2190 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روزه ایتالیا ویژه نوروز 1397 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUAP01

شروع قیمت از : 39,900,000 ریال + 2390 یورو

جزییات بیشتر

تور 11 روزه ایتالیا و فرانسه ویژه نوروز 1397 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/30

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUAP13

شروع قیمت از : 39,900,000 ریال + 2690 یورو

جزییات بیشتر

تور 10 روزه ایتالیا ویژه نوروز 1397 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/30

تعداد شب ها : 9

کد تور : EUBR45

شروع قیمت از : 39,900,000 ریال + 2790 یورو

جزییات بیشتر

تور 9 روزه دور سوئیس ویژه نوروز 1397 ایرلاین:لوفت هنزا/ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUAP123

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 2290 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روز سوئیس و هلند ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/05/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUAP222

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 1990 یورو

جزییات بیشتر

تور 9 روزه سوئیس، آلمان ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/05/31

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUAP223

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 2190 یورو

جزییات بیشتر

تور 12 روزه اسپانیا، ایتالیا و فرانسه ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ماهان ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 11

کد تور : EUAP333

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 2290 یورو

جزییات بیشتر

تور 9 روزه سوئیس، فرانسه ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUAP224

شروع قیمت از : 59,800,000 ریال + 2190 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روزه سوئیس، ایتالیا ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/05/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUAP228

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 1990 یورو

جزییات بیشتر

تور 13 روزه سوئیس، فرانسه و اسپانیا ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 12

کد تور : EUBR326

شروع قیمت از : 39,900,000 ریال + 2890 یورو

جزییات بیشتر

تور 9 روزه سوئیس، اسپانیا ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/05/31

تعداد شب ها : 8

کد تور : EUAP224

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 2190 یورو

جزییات بیشتر

تور 12 روزه ایتالیا، اسپانیا ویژه نوروز 1397 ایرلاین:آلیتالیا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 11

کد تور : EUAP200

شروع قیمت از : 39,900,000 ریال + 2990 یورو

جزییات بیشتر

تور 8 روزه اسپانیا، ایتالیا ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 7

کد تور : EUAP142

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 2190 یورو

جزییات بیشتر

تور 14 روزه دور اسپانیا، پرتغال ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/30

تعداد شب ها : 13

کد تور : EUAP05

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 2690 یورو

جزییات بیشتر

تور 11 روزه رویایی دور اسپانیا (جزایر قناری) ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ماهان ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/30

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUBR05

شروع قیمت از : 39,900,000 ریال + 3390 یورو

جزییات بیشتر

تور 15 روزه دور اسپانیا ویژه نوروز 1396 ایرلاین:ماهان ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/05/31

تعداد شب ها : 14

کد تور : EUBR109

شروع قیمت از : 36,900,000 ریال + 2490 یورو

جزییات بیشتر

تور 15 روزه دور اسپانیا و پرتغال ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 14

کد تور : EUAP129

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 2790 یورو

جزییات بیشتر

تور 16 روزه دور سوئیس، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا ویژه نوروز 1396 ایرلاین:لوفنتهنزا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 15

کد تور : EUBR159

شروع قیمت از : 36,900,000 ریال + 3890 یورو

جزییات بیشتر

تور 13 روزه فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ایران ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/30

تعداد شب ها : 12

کد تور : EUBR24

شروع قیمت از : 36,900,000 ریال + 2990 یورو

جزییات بیشتر

تور 10 روزه اسپانیا، فرانسه ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ماهان ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/05/31

تعداد شب ها : 9

کد تور : EUAP141

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 2290 یورو

جزییات بیشتر

تور 14 روزه دور سوئیس و ایتالیا ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 13

کد تور : EUAP321

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 3190 یورو

جزییات بیشتر

تور 11 روزه صربستان و کرواسی ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/30

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUAP121

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 1790 یورو

جزییات بیشتر

تور 24 روزه فرانسه، آلمان، اتریش، ایتالیا، یونان، ترکیه ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/30

تعداد شب ها : 23

کد تور : EUAP26

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 3190 یورو

جزییات بیشتر

تور 14 روزه دور سوئیس و آلمان ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 13

کد تور : EUAP125

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 3190 یورو

جزییات بیشتر

تور 14 روزه مجارستان، اسلواکی، اتریش، آلمان، هلند ویژه نوروز 1397 ایرلاین:لوفت هنزا

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/30

تعداد شب ها : 15

کد تور : EUBR25

شروع قیمت از : 39,900,000 ریال + 2990 یورو

جزییات بیشتر

تور 21 روزه یونان، ایتالیا، اتریش، سوئیس، لوگزامبورگ، فرانسه ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ایژین

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 20

کد تور : EUAP103

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 2690 یورو

جزییات بیشتر

تور 13 روزه مجارستان(اسواکی)، اتریش، چک و آلمان ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 12

کد تور : EUAP127

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 2690 یورو

جزییات بیشتر

تور 12 روزه اسپانیا، پرتغال، فرانسه ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 11

کد تور : EUAP28

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 2590 یورو

جزییات بیشتر

تور 12 روزه سوئیس، فرانسه، ایتالیا ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 11

کد تور : EUAP11

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + یورو 2590

جزییات بیشتر

تور 14 روزه فرانسه، سوئیس، بلژیک، هلند ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/30

تعداد شب ها : 13

کد تور : EUAP02

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 2890 یورو

جزییات بیشتر

تور 15 روزه سوئیس، آلمان، فرانسه، هلند ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/30

تعداد شب ها : 14

کد تور : EUAP130

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 3290 یورو

جزییات بیشتر

تور 11 روزه اسپانیا، ایتالیا و هلند ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUAP131

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 2690 یورو

جزییات بیشتر

تور 12 روزه سوئیس، آلمان و اتریش ویژه نوروز 1397 ایرلاین:ترکیش

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 11

کد تور : EUAP132

شروع قیمت از : 37,900,000 ریال + 2690 یورو

جزییات بیشتر

تور 11 روزه اسپانیا، هلند و فرانسه نوروز 1397 ایرلاین:ماهان ایر

تاریخ اعتبار پکیج :2018/04/31

تعداد شب ها : 10

کد تور : EUAP133

شروع قیمت از : 29,900,000 ریال + 2690 یورو

جزییات بیشتر

پکیج تورهای لوکس نوروزی مارکوپولو ایرلاین:مختلف

تاریخ اعتبار پکیج :2018/05/31

تعداد شب ها : 1

کد تور : EUMP01

شروع قیمت از : -

دانلود پکیج
اطلاعات مفیداطلاعات تماسارسال درخواست

لطفا در هنگام تماس شماره سفارش خود را همراه داشته باشید تا همکاران ما بتوانند خدمات مناسبی ارائه دهند.

Call us 24 hours a day,
7 days a week
98-21-26650906
درساعات اداری
0910-1063727
درساعات غیراداری

خدمات مورد نیاز خود را می توانید از طریق این فرم با ما در میان بگذارید همکاران ما حداکثر 48 ساعته به شما پاسخ می دهند

ویزا ترانسفر بیمه سوال

ورود اعضای باشگاه مشتریان

عضو باشگاه سرویس دهنده
X تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامی ايران است