ورود به سیستم پکیج همکاران

مبلغ عوارض خروج از کشور در سال ۹۹ اعلام شد
مبلغ عوارض خروج از کشور در سال ۹۹ اعلام شد
تاریخ انتشار : 1399/03/01

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از تعیین مبلغ عوارض خروج از کشور در سال ۹۹ خبر داد

امید علی پارسا عوارض خروج از کشور در سال ۹۹ را به بانک ملی ابلاغ کرد

عوارض خروج از کشور برای سفر اول هر مسافر ایرانی به خارج از کشور به غیر از سفرهای زیارتی، ۲۶۴ هزار تومان در نظر گرفته شده است و برای سفر دوم این هزینه ۵۰% درصد اضافه می‌شود و در واقع به مبلغ ۳۹۶ هزارتومان می‌رسد. همچنین هزینه عوارض خروج از کشور برای سفرهای سوم و بیشتر از آن نسبت به سفر اول ۱۰۰% درصد افزایش می‌یابد و به مبلغ ۵۲۸ هزارتومان می‌رسد