ورود به سیستم پکیج همکاران

ادامه کنسلی پروازهای امارات تا تاریخ 11 تیر ماه 99 به ایران
ادامه کنسلی پروازهای امارات تا تاریخ 11 تیر ماه 99 به ایران
تاریخ انتشار : 1399/03/03

پیرو بخشنامه قبلی هواپیمایی امارات در خصوص ادامه کنسلی موقت پروازها بدینوسیله به اطلاع می رسانیم کلیه پروازهای هوایپمایی امارات تا تاریخ 11 تیرماه 1399 ( اول جولای 2020) کنسل می باشد.

ادامه کنسلی پرواز های امارات