ورود به سیستم پکیج همکاران

ویزای ویزا توریسی گروهی عادی
زمان تحویل 10 روزه کاری مدت اعتبار 3 ماه اعتبار و 1 ماه اقامت قیمت 4.200.000 ریال مدارک

1. اصل پاسپورت با اعتبار هفت ماهه 2.دو قطعه عکس رنگی4*6 زمینه سفید تمام رخ بدون عینک متفاوت با عکس پاسپورت 3.اطلاعات فردی از قبیل (ادرس-منزل-محل کار-شغل و شماره تلفن) 4.تمکن مالی به لاتین برای هر نفر 12میلیون تومان5.شناسنامه و کپی از صفحات اول و دوم 6. حداقل 5 نفر و حضور 3 نفر در سفر الزامی می باشد

ویزای ویزا توریسی گروهی فوری
زمان تحویل ۷ روز کاری مدت اعتبار 3 ماه اعتبار و 1 ماه اقامت قیمت 5.500.000 ریال مدارک

1. اصل پاسپورت با اعتبار هفت ماهه 2.دو قطعه عکس رنگی4*6 زمینه سفید تمام رخ بدون عینک متفاوت با عکس پاسپورت 3.اطلاعات فردی از قبیل (ادرس-منزل-محل کار-شغل و شماره تلفن) 4.تمکن مالی به لاتین برای هر نفر 12میلیون تومان5.شناسنامه و کپی از صفحات اول و دوم 6. حداقل 5 نفر و حضور 3 نفر در سفر الزامی می باشد

ویزای ویزا توریسی انفرادی عادی
زمان تحویل 10 روز کاری مدت اعتبار 3 ماه اعتبار و 1 ماه اقامت قیمت 8.000.000 ریال مدارک

 اصل پاسپورت با اعتبار هفت ماهه 2.دو قطعه عکس رنگی4*6 زمینه سفید تمام رخ بدون عینک متفاوت با عکس پاسپورت 3.اطلاعات فردی از قبیل (ادرس-منزل-محل کار-شغل و شماره تلفن) 4.تمکن مالی به لاتین برای هر نفر 12میلیون تومان5.شناسنامه و کپی از صفحات اول و دوم 6. حداقل 5 نفر و حضور 3 نفر در سفر الزامی می باشد و  اصل بلیط رزرو شده

ویزای ویزا توریسی انفرادی فوری
زمان تحویل 5 روز کاری مدت اعتبار 3 ماه اعتبار و 1 ماه اقامت قیمت 9.500.000 ریال مدارک

اصل پاسپورت با اعتبار هفت ماهه 2.دو قطعه عکس رنگی4*6 زمینه سفید تمام رخ بدون عینک متفاوت با عکس پاسپورت 3.اطلاعات فردی از قبیل (ادرس-منزل-محل کار-شغل و شماره تلفن) 4.تمکن مالی به لاتین برای هر نفر 12میلیون تومان5.شناسنامه و کپی از صفحات اول و دوم 6. حداقل 5 نفر و حضور 3 نفر در سفر الزامی می باشد و  اصل بلیط رزرو شده

ویزای ویزای یکساله تجاری مولتی چین
زمان تحویل 10 روز کاری مدت اعتبار 1 سال قیمت 2400 دلار مدارک

اصل پاسپورت با اعتبار هفت ماهه 2.دو قطعه عکس رنگی4*6 زمینه سفید تمام رخ بدون عینک متفاوت با عکس پاسپورت 3.اطلاعات فردی از قبیل (ادرس-منزل-محل کار-شغل و شماره تلفن) 4.تمکن مالی به لاتین برای هر نفر 12میلیون تومان5.شناسنامه و کپی از صفحات اول و دوم 6. حداقل 5 نفر و حضور 3 نفر در سفر الزامی می باشد و  اصل بلیط رزرو شده

*
*
*
تعویض عکس
*
close button