ورود به سیستم پکیج همکاران

ویزای ثبت نام ویزای توریستی استرالیا
زمان تحویل مدت اعتبار قیمت 600 دلار آمریکا مدارک

مدارک لازم جهت اخذ ویزای توریستی استرالیا
ترجمه رسمی با مهر دادگستری و امور خارجه شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت/ معافیت از خدمت -
ترجمه رسمی سند ازدواج -
دو قطعه عکس 3.5 * 4.5
مدارک شغلی کارمندان: -
نامه اشتغال به کار) با درج تاریخ شروع به کار، سمت و حقوق ماهانه( ، نامه مرخصی )شروع و پایان مرخصی( ، فیش حقوقی سه
ماه آخر، مدارک شغلی، لیست بیمه تامین اجتماعی، آخرین حکم کارگزینی
مدارک شغلی بازنشستگان و مستمری بگیران: -
حکم حقوقی سه ماه آخر، فیش حقوقی سه ماه آخر
مدیران شرکت های خصوصی: -
روزنامه تاسیس و روزنامه تغییرات شرکت، بیمه سه ماه آخر، مالیات سه سال آخر، اساسنامه شرکت، قراردادهای فعال شرکت
مشاغل آزاد: -
جواز کسب، مالیات سه سال آخر، بیمه سه ماه آخر، سند ملک/ اجاره نامه ملک
دانشجویان/ دانش آموزان: -
نامه اشتغال به تحصیل، کارنامه سال آخر
پزشکان: -
مجوز نظام پزشکی ، مجوز مطب، نسخه و کارت مطب، کارت عضویت در
ریز سه ماهه حساب و گواهی موجودی از بانک
گواهی سپرده بانکی حساب
سند ملکی
رزرو هتل و رزرو بلیط
کپی از تمام صفحات پاسپورت قدیمی و فعلی مسافر
توجه: تمامی مدارک باید به صورت ترجمه شده و با مهر دادگستری و امور خارجه به دفتر ایران آنکارا تحویل داده شوند

ویزای ثبت نام ویزای دانشجویی استرالیا
زمان تحویل مدت اعتبار قیمت 950 دلار آمریکا مدارک

لیست مدارک مورد نیاز ویزای دانشجویی استرالیا:
- شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، سند ازدواج
- تمامی پاسپورت های متقاضی
- نامه پذیرش دانشگاه ، COE رسمی دانشگاه
- بیمه دانشجویی
- مدارک مربوط به هماهنگی خوابگاه یا محل اقامت دانشجو
- مدارک شغلی در صورت شاغل بودن متقاضی شامل نامه اشتغال به کار؛ فیش حقوقی 3 ماه آخر، بیمه
متقاضی )همچنین مدارک شغل پیشین متقاضی شامل نامه رسمی از محل کار سابق(
- رزومه کاری و تحصیلی
- کلیه مدارک تحصیلی متقاضی از دوره دیپلم
- مدرک زبان ارائه شده به دانشگاه
- گواهی عدم سو پیشینه
- فرم امضا شده 956 A
- حساب بانکی متقاضی یا ساپورت کننده متقاضی ) در صورتی که متقاضی از طرف شخص دیگری
ساپورت می شود کلیه مدارک شغلی ساپورت کننده. (
توجه داشته باشید که کلیه مدارک فوق باید ترجمه انگلیسی به همراه مهر دادگستری و امور خارجه باشند
متقاضیان باید ظرف یک هفته از اعلام سفارت نسبت به انجام مراحل آزمایشات پزشکی اقدام نمایند. همچنین
ممکن است متقاضی از سوی سفارت جهت انگشت نگاری، مصاحبه، یا ارائه مدارک اضافه احضار شود.
زمان اعلام نتیجه ویزا حدود 4 هفته یا بیشتر )با توجه به پروسه کاری سفارت (پس از اتمام ثبت نام می باشد

ویزای ویزای تضمینی استرالیا
زمان تحویل مدت اعتبار قیمت 1400 دلار آمریکا مدارک

مدارک لازم جهت اخذ ویزای توریستی استرالیا
ترجمه رسمی با مهر دادگستری و امور خارجه شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت/ معافیت از خدمت -
ترجمه رسمی سند ازدواج -
دو قطعه عکس 3.5 * 4.5
مدارک شغلی کارمندان: -
نامه اشتغال به کار) با درج تاریخ شروع به کار، سمت و حقوق ماهانه( ، نامه مرخصی )شروع و پایان مرخصی( ، فیش حقوقی سه
ماه آخر، مدارک شغلی، لیست بیمه تامین اجتماعی، آخرین حکم کارگزینی
مدارک شغلی بازنشستگان و مستمری بگیران: -
حکم حقوقی سه ماه آخر، فیش حقوقی سه ماه آخر
مدیران شرکت های خصوصی: -
روزنامه تاسیس و روزنامه تغییرات شرکت، بیمه سه ماه آخر، مالیات سه سال آخر، اساسنامه شرکت، قراردادهای فعال شرکت
مشاغل آزاد: -
جواز کسب، مالیات سه سال آخر، بیمه سه ماه آخر، سند ملک/ اجاره نامه ملک
دانشجویان/ دانش آموزان: -
نامه اشتغال به تحصیل، کارنامه سال آخر
پزشکان: -
مجوز نظام پزشکی ، مجوز مطب، نسخه و کارت مطب، کارت عضویت در
ریز سه ماهه حساب و گواهی موجودی از بانک
گواهی سپرده بانکی حساب
سند ملکی
رزرو هتل و رزرو بلیط
کپی از تمام صفحات پاسپورت قدیمی و فعلی مسافر
توجه: تمامی مدارک باید به صورت ترجمه شده و با مهر دادگستری و امور خارجه به دفتر ایران آنکارا تحویل داده شوند

*
*
*
تعویض عکس
*
close button